Thông tin y tế nhiên

Chung

Chương trình mô tả

Khóa học này được thiết kế để đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia y tế văn phòng với y tế, kinh doanh, và tính toán cơ hội chứng có sẵn. Học sinh theo học khóa học này sẽ có được các kỹ năng công nghệ mà sẽ cho phép họ quản lý thông tin y tế ngoài các kiến ​​thức kinh doanh đó là cần thiết khi làm việc trong một văn phòng y tế

Cập nhật lần cuối Tháng 9 2015

Giới thiệu về trường

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses.

Beppu Mizobe Gaken College has four departments under which exist various 2-year courses. Đọc ít hơn