Khóa học này được thiết kế để đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia y tế văn phòng với y tế, kinh doanh, và tính toán cơ hội chứng có sẵn. Học sinh theo học khóa học này sẽ có được các kỹ năng công nghệ mà sẽ cho phép họ quản lý thông tin y tế ngoài các kiến ​​thức kinh doanh đó là cần thiết khi làm việc trong một văn phòng y tế

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Beppu Mizobe Gakuen College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 4 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 4 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 4 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date