Read the Official Description

TRÌNH BÀY

Thạc sĩ này nhằm mục đích phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cho sự can thiệp của chuyên ngành trong lĩnh vực điều dưỡng, bằng chứng là mức cao của đánh giá lâm sàng và ra quyết định, có tính đến những phản ứng của con người để quá trình sống và các vấn đề sức khỏe; khuyến khích cải tiến trong chất lượng chăm sóc sức khỏe, cách sử dụng các nghiên cứu, thực hành dựa trên bằng chứng và tài liệu tham khảo về đạo đức và đạo đức; đủ điều kiện để quản lý, các đội và các dự án lãnh đạo lâm sàng cũng như cho công tác giám sát và quản lý các dịch vụ chăm sóc tại các khu vực khác nhau của thực hành lâm sàng; góp phần vào sự phát triển của ngành và chuyên ngành đào tạo.

Tuyển dụng

tập thể dục tự do của nghề hoặc nghề trong các cơ sở công cộng hay tư nhân; Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa; trung tâm y tế; trường học; Phòng khám y tế và điều dưỡng; Công ty.

Program taught in:
Portuguese (Portugal)
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 10 2019
Application deadline

Tháng 10 2019