Thạc sĩ châu Âu trong sức khỏe và hoạt động thể chất

Chung

Chương trình mô tả

  • Bạn sẽ tốt nghiệp trong một chương trình cử nhân tại các khu thể thao khoa học?
<li>B&#7841;n c&oacute; mu&#7889;n &#273;&#7875; c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t b&#7857;ng th&#7841;c s&#297; trong l&#297;nh v&#7921;c Ho&#7841;t &#273;&#7897;ng th&#7875; ch&#7845;t d&#7921; ph&ograve;ng v&agrave; Ph&#7887;ng?</li> 
<li>B&#7841;n c&oacute; mu&#7889;n tham gia v&agrave;o m&#7897;t chi&#7873;u h&#432;&#7899;ng qu&#7889;c t&#7871;?</li> 
<li>B&#7841;n &#273;ang t&igrave;m ki&#7871;m m&#7897;t ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n c&#7913;u v&#7873; m&#7913;c &#273;&ograve;i h&#7887;i cao nh&#432;ng v&#7899;i &iacute;t nh&#7845;t 30 - ECTS trong s&#7889; 120 ECTS thu &#273;&#432;&#7907;c trong hai tr&#432;&#7901;ng &#273;&#7841;i h&#7885;c kh&aacute;c nhau c&#7911;a ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; t&#7893; ch&#7913;c trong 3 tu&#7847;n module chuy&ecirc;n s&acirc;u c&#361;ng nh&#432; gi&#7843;ng d&#7841;y b&#7903;i c&aacute;c h&#7885;c gi&#7843; qu&#7889;c t&#7871; n&#7893;i ti&#7871;ng trong l&#297;nh v&#7921;c n&agrave;y?</li> 
<li>B&#7841;n s&#7869; mu&#7889;n c&oacute; m&#7897;t m&#7913;c &#273;&#7897; th&#7913; hai c&#7845;p c&ugrave;ng nh&#7853;n b&#7903;i ba n&#432;&#7899;c ch&acirc;u &Acirc;u (&Yacute;, Na Uy v&agrave; &Aacute;o) v&agrave; &#273;&#432;&#7907;c c&ocirc;ng nh&#7853;n l&agrave; t&#432;&#417;ng &#273;&#432;&#417;ng trong &#272;an M&#7841;ch v&agrave; &#272;&#7913;c?</li>

Những gì nó là Thạc sĩ châu Âu trong Y tế và Hoạt động thể chất

Đại học Rome "Foro Italico", một trường đại học nhà nước Ý xuất sắc trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, trong tập đoàn với các trường Na Uy của Thể thao Khoa học Oslo (NOR), Đại học Vienna (AUS), Đại học Nam Đan Mạch Odense (DEN) và trường Đại học Thể thao Đức ở Cologne (GER), trường Đại học châu Âu trong lĩnh vực hàng đầu, cung cấp một Thạc sĩ châu Âu 2 năm về Y tế và Hoạt động thể chất (120 ECTS). Chương trình được thực hiện bằng tiếng Anh và sinh viên thành công sẽ được trao giấy chứng nhận doanh châu Âu cộng với độ cấp hai quốc gia đơn hoặc kép (có giá trị ngang nhau ở Ý cũng như ở các nước châu Âu khác).

Sự phát triển của các chương trình, điều phối bởi Đại học Rome "Foro Italico", đã đặt ra mục tiêu ưu sự hội tụ của hệ thống giáo dục châu Âu và sự sáng tạo của một giáo dục đại học châu Âu. Nó phản ứng với các nhu cầu của việc tạo ra các chương trình đại học quốc tế, có cấu trúc bao gồm các nghiên cứu trong thời gian ở nước ngoài và đảm bảo một nền giáo dục đối với cả các cơ hội nghề nghiệp cao và các hoạt động nghiên cứu, bằng cách sử dụng các tập ngoại khóa thường xuyên. Sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế và Hoạt động thể chất sẽ có thể tích hợp ở mức cao kiến ​​thức về khoa học phong trào, thành những y sinh học, tâm lý sư phạm và xã hội học, và đặc biệt, liên quan việc sử dụng khoa học di chuyển trong khu vực phòng ngừa và phục hồi chức năng, trong khác nhau nhóm tuổi.

Ai có thể áp dụng

Sinh viên tốt nghiệp trong các khu thể thao Khoa học có đủ điều kiện để nhập vào châu Âu Thạc sĩ về Sức khỏe và hoạt động thể chất: trong trường hợp này, họ đã đáp ứng yêu cầu tối thiểu và họ chỉ phải vượt qua các kỳ thi tuyển sinh. Sinh viên tốt nghiệp trong khóa học trình độ khác nhau, phải kiếm được ít nhất 28 ECTS (12 ECTS trong lĩnh vực y sinh học, 12 ECTS trong / khu vực / khoa học và phong trào Kinesiology Thể dục Thể thao và 4 ECTS trong tâm lý - khu vực -sociological sư phạm) để có thừa nhận việc lựa chọn và, tất nhiên, để vượt qua kỳ thi tuyển sinh.

Ngoài ra các bạn sinh viên sẽ tốt nghiệp vào kỳ họp mùa thu được tiếp nhận vào các kỳ thi tuyển sinh. Tuy nhiên, tuyển sinh của họ sẽ được chấp nhận trên cơ sở tạm thời và sẽ chỉ được xác nhận nếu mức độ thu được bằng thời hạn trên.

Làm thế nào thi tuyển sinh sẽ được thực hiện

Kỳ thi tuyển sinh, dự kiến ​​vào cuối tháng Bảy (ngày TBA), sẽ bằng tiếng Anh và được tổ chức trong hai phần:

  1. đánh giá các chương trình nghiên cứu của mỗi ứng cử viên;
  2. chỉ các ứng cử viên trong sở hữu của các yêu cầu tối thiểu có thể nhập vào phần thứ hai, gồm một bài kiểm tra trực tuyến để xác định kiến ​​thức cơ bản của họ về các chủ đề liên quan đến hoạt động thể chất phòng ngừa và thích nghi và một cuộc phỏng vấn về các chủ đề trên và động lực của họ. Trình độ của họ trong tiếng Anh cũng sẽ được kiểm tra.

Tài liệu cần thiết

Bạn sẽ cần phải điền vào và nhận được tài liệu hướng dẫn cụ thể sẵn sàng (hình thức ứng dụng, giáo trình), có thể được tải về từ các trang web http://www.uniroma4.it và http://www.europeanmasterhpa.it/, nơi bạn cũng có thể tìm thấy thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển sinh và chương trình. Những tài liệu này, ngoài các thủ tục trước khi nhập học ghi trong thông báo chính thức, được tiếp nhận bởi Hội đồng quản trị Thạc sĩ châu Âu trước thời hạn (tháng 7 năm 2015) phù hợp với các điều kiện được công bố trên các trang web đề cập ở trên.

Bằng Second Level (120 ECTS) do trường Đại học đối tác như sau:

Ý

Laurea Magistrale trong Attivita Fisica e Salute (Lớp LM 67) (tên quốc gia)

Na Uy

Thạc sĩ châu Âu trong Y tế và Hoạt động thể chất (tên quốc gia, tùy thuộc vào yêu cầu bổ sung của địa phương)

Áo

Thạc sĩ Khoa học (tên quốc gia, tùy thuộc vào yêu cầu bổ sung của địa phương)

Đan Mạch

Cand Scient. Tôi Idrate og Sundhed (tên quốc gia, tùy thuộc vào yêu cầu bổ sung của địa phương)

Đức

Thạc sĩ châu Âu trong Y tế và Hoạt động thể chất

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The University of Rome “Foro Italico” is a vocational university, the only Italian state university dedicated to sports and exercise sciences.

The University of Rome “Foro Italico” is a vocational university, the only Italian state university dedicated to sports and exercise sciences. Đọc ít hơn