Read the Official Description

Thạc sĩ thú y chuyên môn vệ sinh

Thú vệ sinh Expertise- là một khoa học mà học các phương pháp kiểm tra sản phẩm động vật và thực vật và thú y đánh giá-vệ sinh. Nói cách khác, vệ sinh thú y chuyên môn - là một lĩnh vực thú y và học các phương pháp kiểm tra vệ sinh thực phẩm và nguyên liệu kỹ thuật của động vật và xác định quy tắc đánh giá vệ sinh-thú y của họ.

Công việc của các chuyên gia thú y chỉ dựa trên văn bản quy phạm (quy tắc, hướng dẫn, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nhà nước, vv).

Nhiệm vụ chính của BSE - là prevenet các bệnh truyền nhiễm lây lan giữa người và động vật thông qua thức ăn gia súc, thức ăn và các sản phẩm kỹ thuật.

Các bác sĩ thú y đánh giá chất lượng động vật hoang dã và các loài chim công nghiệp gia cầm, sản phẩm thực phẩm thảo dược, mật ong và các sản phẩm ong khác.

Program taught in:
Anh
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019