Thạc sĩ Khoa học Y sinh

University of Mons

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Thạc sĩ Khoa học Y sinh

University of Mons

Các Thạc sĩ Khoa học Y sinh cung cấp đào tạo tiên tiến trong lĩnh vực y tế, dựa trên khoa học kết hợp với một số lượng lớn các công việc thực tế.

Việc đào tạo dựa trên việc mua lại các kiến ​​thức tiên tiến trong các lĩnh vực hóa sinh, sinh học phân tử, độc chất học và dược học.

Chúng tôi cung cấp một chuyên ngành phát triển từ bốn hướng và hỗ trợ bởi những công trình khoa học của phòng thí nghiệm nghiên cứu của chúng tôi. Bốn định hướng những lĩnh vực nghiên cứu khoa học y sinh một phần hy vọng hứa hẹn nhất cho bệnh nhân.

Cấu trúc

Trong năm đầu tiên của Thạc sĩ, học sinh học các khóa học trong lĩnh vực chuyên môn cao của khoa học y sinh, chẳng hạn như proteomics cấu trúc và chức năng, liệu pháp gen và miễn dịch lâm sàng.

Họ có thể di chuyển về phía các ngành cụ thể như độc chất, khoa học thần kinh, ung thư và hình ảnh phân tử.

Các bộ nhớ tốt nghiệp kéo dài hai năm của Sư Phụ, từ khi bắt đầu học kỳ thứ hai của Thạc sĩ đầu tiên và cuối cùng của học kỳ đầu tiên của Master 2.

Trong suốt hai năm, sinh viên cũng sẽ thực hiện theo các khóa học chuyên ngành cho việc xử lý các động vật thí nghiệm. Các khóa đào tạo thí nghiệm động vật sẽ được theo sau bởi một đánh giá kết quả trong một chứng chỉ cần thiết cho bất kỳ công việc sử dụng động vật trong phòng thí nghiệm.

Late trong Master thứ hai, học sinh có cơ hội nhận một đào tạo dài hạn ở nước ngoài hoặc trong khu vực tư nhân sẽ cho phép họ để bắt đầu một tiến sĩ hoặc làm việc để đưa một chân đầu tiên trong ngành công nghiệp.

Kết quả học tập

Vào cuối của chương trình khóa học, sinh viên sẽ có thể khám phá § nguyên nhân gây bệnh; § phát triển các công cụ cần thiết cho cơ sở chẩn đoán bệnh; § để xác định mục tiêu mới cho thuốc; § để nghiên cứu hiệu quả của thuốc với các mô hình thử nghiệm của bệnh.

Và sau đó ...

Các Thạc sĩ Khoa học Y sinh cung cấp quyền truy cập vào Masters chuyên ngành trong lĩnh vực y sinh học của Cộng đồng châu Âu. Học viên cũng sẽ có quyền truy cập vào các tập hợp của chương trình giáo dục phổ thông.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Người Pháp
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
835 EUR
mỗi năm
Locations
Bỉ - Mons, Walloon Region
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Bỉ - Mons, Walloon Region
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ