Read the Official Description

Thạc sĩ Khoa học Y sinh

Tầm nhìn

Trở thành một tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giáo dục khoa học y sinh, có khả năng cạnh tranh quốc tế và thúc đẩy xuất sắc trong các lĩnh vực giải phẫu-Mô học, Dược, chất độc, phân tử sinh lý học, miễn dịch học, Vi sinh, Ký sinh trùng, Y tế dự phòng và Y học lâm sàng.

Nhiệm vụ

Thực hiện up-to-date và giáo dục chất lượng cao và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học y sinh, với sự nhấn mạnh trong Patho-cơ chế của bệnh và trong công nghệ y tế, nhằm cải thiện sức khỏe công cộng.

Những mục tiêu

sinh viên tốt nghiệp mẫu với tính toàn vẹn trí tuệ, khả năng áp dụng và phát triển các ngành khoa học y sinh, đủ điều kiện để thực hiện các nghiên cứu sáng tạo và hợp lệ thông qua phương pháp tiếp cận liên và đa ngành, và có khả năng để đạt được sự công nhận quốc gia và quốc tế.

Program taught in:
Indonesia
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Bảy 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng Bảy 2019
Application deadline

Tháng Bảy 2019

Location
Application deadline
End Date