Bằng cử nhân về vật lý trị liệu được cung cấp ở cả bậc đại học và sau đại học của các trường đại học ở Anh. Hầu hết người dân Canada đã quyết định theo đuổi nghề nghiệp vật lý trị liệu đều đi đến kết luận đó trong khi hoàn thành bằng đại học trong một môn học có liên quan.

Đối với những sinh viên này, cơ hội tồn tại để đăng ký một bằng Thạc sỹ Sinh lý 2 năm (đăng ký trước) tại một trường đại học của Anh. Sinh viên cũng có thể nộp đơn xin một bằng Cử nhân Vật lý trị liệu 3 năm để có thể cho phép họ tốt nghiệp với tư cách là một chuyên gia trị liệu vật lý trị liệu tại Vương quốc Anh, giống như những sinh viên tốt nghiệp Thạc Sĩ Vật Lý Trị Liệu.

Bằng cấp đủ điều kiện cấp đại học này cũng cung cấp một cơ hội tuyệt vời cho các sinh viên trẻ tuổi, những người có thể biết ngay ra khỏi trường trung học rằng họ muốn theo đuổi sự nghiệp về vật lý trị liệu. Trong trường hợp này, người Canada có thể nhanh chóng theo dõi con đường sự nghiệp của họ, bằng cách theo đuổi bằng Thạc sỹ Vật lý trị liệu 3 năm trực tiếp từ trường trung học thay vì hoàn thành 6 năm học về nhà.

Trên khắp Vương quốc Anh Nghiên cứu của Pond Các chuyên gia có kinh nghiệm đáng kể trong việc tư vấn cho ứng viên về các lựa chọn thích hợp để lựa chọn theo hồ sơ học tập và chuyên môn của bạn, vì vậy hãy chắc chắn để liên lạc để tìm ra chương trình sẽ là tốt nhất cho bạn!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THỂ TRỢ GIÚP TRONG THỨ HAI?

Chúng tôi cung cấp tư vấn và hướng dẫn miễn phí cho những sinh viên muốn theo học các nghiên cứu sức khoẻ ở Anh. Với sự giúp đỡ của chúng tôi, bạn có thể:

  • Tìm một chương trình hàng đầu đáp ứng cả nhu cầu học tập của bạn và mục đích nghề nghiệp
  • Làm cho quá trình đơn giản : cá nhân của bạn, cố vấn cá nhân của bạn sẽ giải quyết các thủ tục giấy tờ để bạn không phải
  • Cải thiện cơ hội chấp nhận bằng cách áp dụng cho các trường đại học ngay

Đăng ký với Across The Pond ngày hôm nay để có được sự hỗ trợ từ một Across cố vấn Pond. Chúng tôi mong chờ tin từ bạn!

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh
Across the Pond

Xem 1 các khóa học tại Across the Pond »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2020