Thạc sĩ Điều dưỡng Bà mẹ và hộ sinh

Chung

Chương trình mô tả

Mục tiêu

Đóng góp vào việc xây dựng một chuyên gia có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ và động lực thúc đẩy lãnh đạo được điều chỉnh để những thách thức được đặt trong chăm sóc điều dưỡng chuyên môn về sức khoẻ bà mẹ và sản khoa và các tổ chức;

  • Củng cố sự tham gia của chuyên gia chăm sóc điều dưỡng chuyên môn trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và sản khoa, nhằm đạt được lợi ích về sức khoẻ của người dân do nhu cầu chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu, các vấn đề sức khoẻ mới và thay đổi nhân khẩu học, xã hội và dịch tễ học;
  • Góp phần vào việc theo đuổi các mục tiêu đào tạo chuyên biệt, nhằm phát triển năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong khu vực y tế công cộng hoặc tư nhân;
  • Khuyến khích việc sản xuất, chiếm đoạt và phổ biến kiến ​​thức, thông qua việc hoàn thành các công trình nghiên cứu và luận án thạc sĩ.

Thời khóa biểu

  • Lịch làm việc: thứ Sáu 2 giờ sáng - 8 giờ sáng và Thứ 7 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 2 giờ sáng đến 8 giờ tối.
  • Lịch học: Bắt đầu tháng 10

Trọn đời

2 năm (4 học kỳ) Tổng số giờ: 3240 Số giờ liên lạc: 1900

ECTS

120

Thoát chuyên nghiệp

Các Thạc sỹ về Y tá Bà mẹ và Sản khoa trong các ngành nghề tự do hoặc trong các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, trong nước hoặc nước ngoài, cụ thể là:

  • Trung tâm Y tế;
  • Đơn vị chăm sóc cộng đồng;
  • Bệnh viện và bà mẹ;
  • Phòng khám Y khoa và Điều dưỡng.
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situa ... Đọc thêm

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sedeada em Vila Real, mais conhecida por UTAD, é uma instituição orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência. Situada numa região em desenvolvimento, fomenta o empreendedorismo, em estreita relação com a comunidade, seus organismos, instituições e tecido empresarial, aprofunda o conhecimento científico, desenvolve tecnologia e promove a inovação, procurando responder aos problemas e desafios de âmbito global, nacional e regional. Đọc ít hơn