Chứng chỉ thạc sĩ về lãnh đạo y tá lâm sàng có sẵn trực tuyến. Các y tá đã đăng ký đã có MSN và đáp ứng các yêu cầu nhập học đủ điều kiện tham gia chương trình.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 4 các khóa học tại Queens University of Charlotte Online »

Cập nhật lần cuối Tháng Tư 16, 2019
Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Duration
2 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date