Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng: Chứng chỉ lãnh đạo y tá lâm sàng

Chung

Chương trình mô tả

Chứng chỉ thạc sĩ về lãnh đạo y tá lâm sàng có sẵn trực tuyến. Các y tá đã đăng ký đã có MSN và đáp ứng các yêu cầu nhập học đủ điều kiện tham gia chương trình.

Cập nhật lần cuối Tháng 4 2019

Giới thiệu về trường

The Queens University of Charlotte was founded in 1857 on devotion to serving students and has brought that same devotion to its online community with an innovative online learning system, personalize ... Đọc thêm

The Queens University of Charlotte was founded in 1857 on devotion to serving students and has brought that same devotion to its online community with an innovative online learning system, personalized student support, and the same faculty that teach in the campus programs. Đọc ít hơn