Read the Official Description

Trong học kỳ đầu tiên, bạn sẽ có các khóa học trong: Hệ thống sản xuất và triết lý, mô-đun hóa và thiết kế nền tảng, quản lý chất lượng tiên tiến, phương pháp quản lý hoạt động, cũng như khóa học cụ thể cho lựa chọn chuyên môn của bạn. Bạn có thể chọn chuyên về Công nghệ sản xuất hoặc Phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Học kỳ thứ hai bao gồm: Công nghệ thông tin và công nghệ hỗ trợ, tính bền vững, công nghệ vật liệu tiên tiến và công nghệ sản xuất, một dự án, cũng như một khóa học cụ thể cho hóa đơn chuyên môn của bạn.

Trong học kỳ thứ ba của chương trình, bạn sẽ tham gia các khóa học về Quản lý tri thức cho kỹ sư và từ đổi mới để hoạt động. Phần còn lại của khóa học là dành riêng cho sự lựa chọn của bạn về chuyên môn và môn tự chọn. Học kỳ thứ tư là cho luận án của bạn.

Kỹ thuật sản xuất
Nếu bạn chọn chuyên về công nghệ sản xuất, bạn sẽ có được kiến ​​thức sâu về tự động hóa và có thể chịu trách nhiệm về việc triển khai và chạy các quy trình tự động, chẳng hạn.


Bạn sẽ học cách các cơ sở sản xuất có thể được chuyển đến các vùng khác của đất nước hoặc thế giới và bạn có thể lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện bất kỳ sản phẩm nào theo cách hiệu quả nhất.

Phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu
Bằng cách chuyên phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, bạn sẽ đủ điều kiện để lãnh đạo và thực hiện các quy trình phát triển chuỗi cung ứng phức tạp từ đầu đến cuối. Bạn sẽ là một chuyên gia trong việc thiết kế các giải pháp chuỗi cung ứng được nhắm mục tiêu để tận dụng tốt nhất các điều kiện toàn cầu mà công ty hoạt động. Đồng thời, bạn cũng sẽ có thể kết hợp các công nghệ mới với đúng người để tối ưu hóa cả sản xuất và tính linh hoạt.

Các cơ hội nghề nghiệp
Cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ phụ thuộc vào hướng giáo dục bạn chọn. Nếu bạn chọn Công nghệ sản xuất, bạn thường sẽ được sử dụng trong các phòng kỹ thuật sản xuất của một doanh nghiệp. Nếu bạn chọn Phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, thông thường bạn sẽ tìm được việc làm trong nguồn cung cấp, tìm nguồn cung ứng hoặc phân phối.


Với bằng thạc sĩ về Kỹ thuật - Quản lý hoạt động, bạn cũng sẽ có thể bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Nhận vào
Bạn sẽ cần một bằng Cử nhân về Quản lý và Sản xuất Toàn cầu, Kỹ thuật Sản xuất và Quản lý. Các ứng viên có trình độ tương tự sẽ được xem xét nếu trình độ học vấn của họ tương ứng với năng lực của những người được đề cập ở trên.
Ngoài ra, tài liệu có thể được yêu cầu để xác minh trình độ tiếng Anh của bạn.

Program taught in:
Anh

See 2 more programs offered by University of Southern Denmark »

Last updated May 13, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date