Thạc sĩ Y học tổng quát (MUDr)

Chung

Chương trình mô tả

Sinh viên tốt nghiệp chương trình nghiên cứu Y học tổng quát đã hoàn thành giáo dục phức tạp trong tất cả các ngành y khoa lý thuyết và lâm sàng để có được kiến thức và kỹ năng thủ công cho phép họ thực hành thành công trong y học nói chung hoặc bất kỳ chuyên ngành nào khác. Mục đích chính của chương trình giảng dạy của họ là hướng tới việc cung cấp nền tảng lý thuyết phong phú để hiểu nguyên nhân và sự phát triển của bệnh cũng như khả năng phòng ngừa, nắm vững các nguyên tắc và giải thích các phương pháp chẩn đoán hiện đại và liệu pháp hiệu quả hợp lý. Sinh viên tốt nghiệp có được kinh nghiệm lâm sàng cơ bản tại các khoa lâm sàng và rất nhiều sự chú ý trong quá trình giáo dục cũng được trả cho các khía cạnh đạo đức, đạo đức và pháp lý trong thực hành y tế trong tương lai của họ.


Mô tả các tiêu chí xác minh và đánh giá

Điều kiện nhập học:

  • thừa nhận là những ứng viên có cùng điểm như trên 1. - 105. nơi dành cho chương trình nghiên cứu Y học Đa khoa
  • thừa nhận là những ứng viên có cùng điểm như trên 1. - 25. nơi dành cho chương trình học Nha khoa

Các ứng viên nhận được số điểm tương đương với ứng viên được nhận cuối cùng sẽ có cùng độ phân giải nhập học.

Kỳ thi tuyển sinh cho các chương trình học Y học tổng quát và Nha khoa được tổ chức cùng ngày.

Thủ tục tuyển sinh bắt buộc (được tổ chức bằng tiếng Anh) dựa trên bài kiểm tra viết (bài kiểm tra trắc nghiệm) về kiến thức khoa học cơ bản - Sinh học (25 điểm), Hóa học (25 điểm) và Vật lý hoặc Toán học (10 điểm) - theo từng cá nhân ưu tiên và một cuộc phỏng vấn bằng miệng hướng đến tính cách và động lực của người nộp đơn (40 điểm).

Tổng thời lượng của các bài kiểm tra viết là 2 giờ 30 phút.

Tổng số: 100 điểm (60 bài kiểm tra viết, 40 cuộc phỏng vấn bằng miệng)

Câu trả lời đúng trong bài kiểm tra viết: 1 điểm

Câu trả lời không chính xác trong bài kiểm tra viết: 0


Điều kiện nhập học

Nhập học vào các nghiên cứu của Master được quy định bởi giáo dục trung học đã hoàn thành được xác nhận bởi giấy chứng nhận nghỉ học. Xét tuyển vào các nghiên cứu sau đại học (chương trình thạc sĩ) cũng được quy định bởi giáo dục hoàn thành trong bất kỳ loại chương trình nghiên cứu nào.

Phương thức xác minh:


Đề xuất tài liệu, câu hỏi mẫu

Có sẵn trên trang web: https://www.lfhk.cuni.cz/Applicants/Undergradiated-Study/Admission-Process/Example-Test-and-Recommends-Literature/


Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình nghiên cứu Y học tổng quát đã hoàn thành giáo dục phức tạp trong tất cả các ngành y khoa lý thuyết và lâm sàng để có được kiến thức và kỹ năng thủ công cho phép họ thực hành thành công trong y học nói chung hoặc bất kỳ chuyên ngành nào khác. Mục đích chính của chương trình giảng dạy của họ là hướng tới việc cung cấp nền tảng lý thuyết phong phú để hiểu nguyên nhân và sự phát triển của bệnh cũng như khả năng phòng ngừa, nắm vững các nguyên tắc và giải thích các phương pháp chẩn đoán hiện đại và liệu pháp hiệu quả hợp lý. Sinh viên tốt nghiệp có được kinh nghiệm lâm sàng cơ bản tại các khoa lâm sàng và rất nhiều sự chú ý trong quá trình giáo dục cũng được trả cho các khía cạnh đạo đức, đạo đức và pháp lý trong thực hành y tế trong tương lai của họ.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in the medical sciences. Education is provided by educ ... Đọc thêm

The Faculty of Medicine of Charles University in Hradec Králové provides education for future holders of bachelors, masters, and doctoral degrees in the medical sciences. Education is provided by educators – experts in their respective fields and competent scientists. Đọc ít hơn