Read the Official Description

Mức độ của thạc sĩ này nhằm đáp ứng nhu cầu của người và gia đình theo logic của việc nâng cao sức khoẻ, phòng ngừa bệnh tật và các biến chứng của nó với các mục tiêu là:

  • Đóng góp vào sự hình thành một chuyên gia có khả năng phát triển các kỹ năng trong những thách thức mà gia đình gặp phải, từ nhu cầu chăm sóc điều dưỡng chuyên khoa về sức khoẻ gia đình, các vấn đề sức khoẻ và thay đổi nhân khẩu học, xã hội và dịch tễ;
  • Đẩy mạnh kiến ​​thức và phương pháp can thiệp vào Điều dưỡng gia đình;
  • Để đủ điều kiện để được phản ánh trong bối cảnh chăm sóc gia đình trong suốt cuộc đời;
  • Cho phép phát triển nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng theo đặc thù của người dân và gia đình trong chăm sóc và bối cảnh làm việc;
  • Để tăng sự phát triển của một chuyên gia hợp tác có khả năng thích nghi với các đặc điểm nổi bật, phức tạp và không thể đoán trước và những thách thức của bối cảnh sức khoẻ.

Thời khóa biểu

  • Lịch làm việc: thứ Sáu 2 giờ sáng - 8 giờ sáng và Thứ 7 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 2 giờ sáng đến 8 giờ tối.
  • Lịch học: Bắt đầu tháng 10

Trọn đời

Ba học kỳ học

  • Tổng số giờ: 2430 giờ;
  • Số giờ liên lạc: 1229 Giờ

ECTS

90

Program taught in:
Portuguese (Portugal)

See 3 more programs offered by Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro »

Last updated April 21, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
3 học kỳ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 10 2019
Application deadline

Tháng 10 2019