Read the Official Description

Thạc sĩ Khoa học Ứng dụng trong Y tế Nhân đạo là một chương trình cấp bằng trực tuyến được cung cấp bởi Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, phối hợp với Trung tâm Sức khỏe Nhân đạo Johns Hopkins. Chương trình của chúng tôi là lý tưởng cho các chuyên gia trung cấp trong lĩnh vực nhân đạo, những người muốn mở rộng tác động của họ trong quản lý, quản lý chương trình, chiến lược và phát triển chính sách và nghiên cứu.

Program taught in:
Anh
Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health - Online

See 9 more programs offered by Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health - Online »

Last updated October 8, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date