Read the Official Description

Các Thạc sĩ Khoa học ứng dụng trong phân tích không gian cho y tế công cộng là một chương trình sau đại học bán thời gian hoàn toàn trực tuyến được cung cấp bởi Trường Y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg.

Nó chuẩn bị cho học sinh thu thập hiệu quả, lập bản đồ và giải thích thông tin địa lý để kiểm tra và tinh chỉnh các giả thuyết để trả lời một loạt các câu hỏi trong lĩnh vực y tế công cộng.

Program taught in:
Anh
Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health - Online

See 9 more programs offered by Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health - Online »

Last updated October 8, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Bán thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date