Tiến sĩ Dược lý và Độc chất học

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình nghiên cứu tiến sĩ về tiến sĩ „Dược lý và độc chất phù hợp cho các bác sĩ và không phải bác sĩ, tốt nghiệp nghiên cứu magister với định hướng sinh học và sinh hóa, những người muốn chuyên ngành dược lý, độc học, sinh hóa và sinh học phân tử, và sẽ làm việc trong các ngành này trong các tổ chức y tế, trên các phòng khám, trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu và trên các trường đại học. Bằng cách bảo vệ bằng tiến sĩ. luận án các sinh viên tốt nghiệp chứng minh rằng họ có thể làm việc độc lập. Thời gian học tiêu chuẩn là bốn năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng tiến sĩ. tiêu đề và đáp ứng các điều kiện cho sự phát triển của người vận chuyển hơn nữa trong các ngành, trong đó liên quan đến các biện pháp khắc phục và tác dụng điều trị và độc hại của chúng.


Mô tả các tiêu chí xác minh và đánh giá

Thủ tục nhập cảnh phải được trải qua bởi mỗi ứng viên. Kỳ thi tuyển sinh được tổ chức dưới hình thức phỏng vấn trước hội đồng quản trị và nó kiểm tra năng lực của sinh viên đối với công việc khoa học trong lĩnh vực nhất định. Hội đồng đánh giá:

  1. Chất lượng bản thảo tóm tắt của luận án luận án
    Điểm tối đa cho toàn bộ mục - 20 điểm
  2. Hoạt động xuất bản trước đây trong lĩnh vực Dược lý và / hoặc Độc chất, tốt nhất là hoạt động xuất bản: cho một tạp chí có IF - 20 điểm, cho SCOPUS - 14 điểm, cho một tạp chí được đánh giá hoặc trình bày trong Hội nghị Khoa học Sinh viên hoặc một hội nghị khác - 8 điểm . Người nộp đơn sẽ nhận được đầy đủ số điểm là tác giả đầu tiên, hoặc 50% là đồng tác giả.
    Điểm tối đa cho toàn bộ mục - 20 điểm
  3. Cách trình bày dự án của người nộp đơn - chất lượng của bài thuyết trình 0-5 điểm, trả lời các câu hỏi của thành viên hội đồng 0-5 điểm.
    Điểm tối đa cho toàn bộ mục - 10 điểm

Mỗi thành viên của hội đồng thi sẽ chấm điểm 1 và 2 với 0-20 điểm mỗi điểm, mục 3 với 0-10 điểm. Do đó, điểm số cao nhất có thể đạt được là 50 điểm. Từ điểm số được đưa ra bởi các thành viên hội đồng cụ thể, các phương tiện số học sẽ được tính toán. Điều này sẽ được làm tròn thành một số nguyên - cho các giá trị thập phân từ 0,0 đến 0,49 trở xuống cho toàn bộ số gần nhất, cho các giá trị từ 0,50 đến 0,99 trở lên cho toàn bộ số gần nhất. Vị trí của các ứng viên sẽ được thiết lập theo số điểm kết quả.


Điều kiện nhập học

Xét tuyển vào các nghiên cứu tiến sĩ được tạo điều kiện bằng cách hoàn thành thành công chương trình học thạc sĩ.

Phương thức xác minh:
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine: Academic Research is all about to change Đọc ít hơn