Tiến sĩ Thực hành Điều dưỡng

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

As a Christian liberal arts university, PLNU is committed to shaping students’ academic, personal, and spiritual growth. Our mission isn’t simply to prepare you for a career after you graduate — thoug ... Đọc thêm

As a Christian liberal arts university, PLNU is committed to shaping students’ academic, personal, and spiritual growth. Our mission isn’t simply to prepare you for a career after you graduate — though that’s part of it — but to shape you into a thoughtful, service-minded, and engaged member of your community and world. In short, we are committed to helping you become who you are fully called to be. Đọc ít hơn
thành phố San Diego
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.