Đọc Mô tả chính thức

Phát triển học giả hạng nhất

Dược phẩm tích hợp là ngành khoa học liên quan đến việc phát hiện, phát triển, xây dựng, phân phối, đánh giá dược lý và độc tính, đăng ký và giám sát khoa học của các đơn vị thuốc vì lợi ích của sức khỏe cộng đồng.

Chương trình Tiến sĩ Triết học (Tiến sĩ)

Tiến sĩ bằng cấp về dược phẩm tích hợp tại NEOMED yêu cầu tổng cộng 90 giờ tín dụng. Tất cả sinh viên tiến sĩ trong chương trình sẽ được yêu cầu hoàn thành 45 giờ học tập giáo khoa (16 giờ chương trình giảng dạy chính và 29 giờ tự chọn hỗ trợ khu vực nghiên cứu), 30 giờ nghiên cứu và 15 giờ làm luận án, kết thúc bằng luận văn bằng văn bản và bảo vệ luận án.

Bác sĩ y khoa, Tiến sĩ.

Sinh viên muốn theo đuổi một văn bằng kép tham gia khóa học Chuyển tiếp sang Dược phẩm thay cho chương trình giảng dạy cần thiết để nhập học trực tiếp. Khóa học Chuyển tiếp sang Dược phẩm chuyển tiếp sinh viên chuyên nghiệp từ môi trường học tập chủ yếu theo mô phạm sang giải quyết vấn đề với sự hướng dẫn của các thành viên của khoa sau đại học. Có hai, hai giờ mỗi tuần cho học kỳ 16 tuần. Khóa học nhấn mạnh các chủ đề như phát hiện và phát triển thuốc, phân phối thuốc và hiệu quả của thuốc, sau đó là hai tuần hội nhập và đánh giá.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại Northeast Ohio Medical University- College of Graduate Studies »

Cập nhật lần cuối March 14, 2019
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 8 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date