Tiến sĩ Triết học (tiến sĩ)

Perdana University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiến sĩ Triết học (tiến sĩ)

Perdana University

Các nhà khoa học được đào tạo và chuyên môn cao có tầm quan trọng tối thượng cho việc tạo ra kiến ​​thức để hiểu rõ hơn về các khía cạnh khác nhau của ngành khoa học y tế cũng như cải thiện thiết kế các chính sách y tế thích hợp ở Malaysia và trên toàn cầu. Perdana University nhằm mục đích cung cấp mức đào tạo cao nhất theo luận án cho tiến sĩ của chúng tôi ứng cử viên trong các ngành khoa học y tế để tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu cả trên toàn quốc và toàn cầu.

Tính độc đáo của Chương trình

 • Khu vực thăm dò đa dạng và độc đáo
 • Khoa có kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu
 • Truy cập vào mạng lưới quốc tế của các chuyên gia khoa học sức khỏe và bác sĩ lâm sàng

Lợi ích của Chương trình

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể:

 • Điều tra và giải thích kết quả nghiên cứu
 • Trình bày và phổ biến các đối số dựa trên nghiên cứu, hợp tác, được hỗ trợ bởi các bằng chứng hợp lệ, phác thảo các tác động của nghiên cứu
 • Viết một cách học thuật phù hợp để xuất bản trong các tạp chí giáo dục đại học được tuyển chọn
 • Khung câu hỏi nghiên cứu và đưa ra các dự án nghiên cứu được thiết kế phù hợp
 • Xem xét kỹ các tài liệu liên quan đến một dự án nghiên cứu trong lĩnh vực này
 • Chọn phương pháp định tính và / hoặc định lượng thích hợp để thu thập, phân tích và giải thích bằng chứng

Cấu trúc chương trình giảng dạy

Đây là một chương trình dựa trên nghiên cứu đầy đủ:

 • Giai đoạn I: Môn học tiên quyết (nếu cần)
 • Giai đoạn II: Kiểm tra toàn diện
 • Giai đoạn III: Đề xuất quốc phòng
 • Giai đoạn IV: Nghiên cứu độc lập và chuẩn bị luận án
 • Giai đoạn V: Trình bày và kiểm tra luận án

Khu vực nghiên cứu quan tâm:

Các chủ đề nghiên cứu về cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

 • Dữ liệu lưu trữ dữ liệu sinh học khổng lồ
 • Các ứng dụng của tin sinh học trong:
 • Miễn dịch học
 • Vắc-xin
 • Độc tố Venom
 • Thiết kế thuốc
 • Dấu ấn sinh học bệnh
 • Di truyền / genomics
 • Sinh lý học
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh


Cập nhật lần cuối June 8, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
3 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Malaysia - Serdang, Selangor
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Malaysia - Serdang, Selangor
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ