Tiến sĩ Y khoa Nhi / Thạc sĩ Y tế Công cộng, DPM / MPH

Chung

Chương trình mô tả

DPM / MPH

Phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Chuyên nghiệp và Công tác Xã hội tại Đại học Temple, Trường Podiatric cung cấp một chương trình liên kết dẫn đến các bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng và Tiến sĩ Y khoa Podiatric. Các chương trình cấp bằng liên kết này cho phép sinh viên lấy được hai bằng cấp cao trong năm năm.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Temple University School of Podiatric Medicine is fully integrated with a large, comprehensive university health system in Philadelphia. The largest podiatric medical treatment facility anywhere, the ... Đọc thêm

Temple University School of Podiatric Medicine is fully integrated with a large, comprehensive university health system in Philadelphia. The largest podiatric medical treatment facility anywhere, the Foot and Ankle Institute at TUSPM has more than 40,000 patient visits annually. TUSPM offers early hands-on clinical training with rotations through our two facilities, as well as through various facets of the Temple University Health System. Our students enjoy all Temple University facilities, including numerous libraries, computer labs, and sporting and cultural events; we also have the largest podiatric medical library in the United States as well as on-campus housing for students. TUSPM is fully accredited by the Council on Podiatric Medical Education. Đọc ít hơn