Một người tốt nghiệp chương trình nghiên cứu sinh học phát triển đáp ứng các yêu cầu cho một nhà nghiên cứu có trình độ. Họ có kiến thức lý thuyết và thực tế, cộng với kinh nghiệm trong một loạt các ngành sinh học (sinh học phân tử và tế bào, phôi học và sinh học phát triển, sinh học sinh sản). Anh ấy / cô ấy được đào tạo để thực hiện nghiên cứu cơ bản và ứng dụng vào cấu trúc tế bào, sinh sản và phát triển sinh vật, hình thái học, cơ sở phân tử của sự điều hòa tế bào, tăng sinh và biệt hóa và quan hệ giữa các tế bào trong toàn bộ vòng đời của một sinh vật. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có ích trong nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ sinh học, và nghiên cứu ứng dụng và thực hành (y tế, nông nghiệp, công nghệ sinh học), cũng như trong việc đào tạo các thế hệ nhà nghiên cứu mới.


Mô tả các tiêu chí xác minh và đánh giá

Trong kỳ thi tuyển sinh, thí sinh phải thể hiện các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ thuật để nghiên cứu lĩnh vực nhất định cùng với các thuộc tính cần thiết cho công việc khoa học. Kỳ thi tuyển sinh cũng tính đến sự quan tâm của ứng viên trong việc theo đuổi công việc tiến sĩ cụ thể với một giám sát viên cụ thể và khả năng của ứng viên để xử lý chủ đề này.


Điều kiện nhập học

Xét tuyển vào các nghiên cứu tiến sĩ được tạo điều kiện bằng cách hoàn thành thành công chương trình học thạc sĩ.

Phương thức xác minh:
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 20 các khóa học tại Charles University First Faculty of Medicine »

Cập nhật lần cuối January 9, 2019
Khóa học này là ở trường, Học tại trường kết hợp trực tuyến
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
4 năm
Toàn thời gian
Price
150,000 CZK
mỗi năm học. Phí đăng ký trực tuyến: 540 Kč.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date