Tiệm thuốc tây

Quy trình phòng chống, thúc đẩy, bảo vệ và phục hồi sức khỏe, thông qua sự phát triển của các hoạt động liên quan đến phân tích lâm sàng và độc tính, thực phẩm và thuốc men.

Sân chơi

Công nghiệp dược, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc khử trùng, domissaneantes, vật tư để chẩn đoán; các bệnh viện; nhà thuốc của allopathic và thuốc vi lượng đồng căn; thuốc cộng đồng; phát thuốc; nhà phân phối; các phòng thí nghiệm để phân tích lâm sàng và độc tính; giảng dạy và nghiên cứu; dược phẩm và hỗ trợ kỹ thuật; chăm sóc dược phẩm; y tế và các cơ quan giám sát, và các trung tâm điều trị máu và ung thư.

Gì chuyên nghiệp

Nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc, mỹ phẩm và vệ sinh. Cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng và bảo tồn thích hợp của các loại thuốc. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, tham gia vào việc kiểm soát sản xuất và chất lượng của thực phẩm. Nó có trách nhiệm kiểm tra vật liệu sinh học, có thể hỗ trợ trong việc chẩn đoán nhiều bệnh. Nó hoạt động trong cơ quan quản lý và nghiệp vụ thanh tra và phê duyệt, đăng ký và kiểm soát thuốc. Nó hoạt động trong các đánh giá độc tính của thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc khử trùng và domissaneantes. Nó chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật cho các cơ sở dược phẩm, các thử nghiệm lâm sàng và xét nghiệm, ngoài chất độc hại.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Bồ Đào Nha
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 3 2020
Duration
5 năm
Toàn thời gian
Price
526 BRL
- Số tiền tín dụng cơ bản cho năm 2015
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 3 2020