Trực tuyến tổng thể của khoa học về dinh dưỡng và hiệu suất của con người

Chung

Chương trình mô tả

Với chương trình học tập pha trộn nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng âm thanh, sinh viên tốt nghiệp của Thạc sĩ Khoa học trong Chương trình Dinh dưỡng và Con người sẽ học để phân tích chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe, đánh giá thiếu dinh dưỡng cũng như dị ứng thực phẩm và cung cấp cho bệnh nhân dựa trên bằng chứng dinh dưỡng và đề xuất.

Logan nâng cao kiến ​​thức của sinh viên bằng cách tích hợp các nguyên tắc cơ bản về hóa sinh, chuyển hóa, sức khoẻ và sức khoẻ với các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong dinh dưỡng. Sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm sự nghiệp trong các chương trình y tế công cộng, giáo dục, dinh dưỡng và truyền thông sức khoẻ, tư vấn và các doanh nghiệp liên quan đến dinh dưỡng trong khu vực tư nhân và công cộng.

Không có yêu cầu kiểm tra GRE và mức độ được cung cấp hoàn toàn trực tuyến.

Kết quả tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị để:

 • Đánh giá và thiết kế các kế hoạch dinh dưỡng để tối đa hóa hiệu suất của con người.
 • Quản lý các chương trình dinh dưỡng và nội dung của chương trình chăm sóc sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ của công ty.
 • Đánh giá, chẩn đoán và quản lý các vấn đề về dinh dưỡng liên quan đến sức khoẻ và hiệu quả trong điều trị lâm sàng, hiệu quả và các trường đại học.
 • Cung cấp chuyên môn dinh dưỡng lâm sàng như là một thành viên không thể tách rời của hệ thống chăm sóc sức khoẻ theo nhóm.

Chương trình giảng dạy MSN Core

 • NUTR05202 Dinh dưỡng Vòng đời 3 tín dụng
 • NUTR05301 Nutrigenetics and Nutrigenomics 3 tín dụng
 • NUTR06102 Liệu pháp tự nhiên: Sinh học và giải độc 3 tín dụng
 • NUTR06104 Dinh dưỡng lâm sàng trong các hệ thống con người I 3 tín dụng
 • NUTR06201 Khoa học Dinh dưỡng 3 tín dụng
 • NUTR06202 Dinh dưỡng lâm sàng trong các hệ thống con người II 3 tín dụng
 • HLTS06103 Lập kế hoạch và Đánh giá Chương trình 3 tín dụng
 • RMET05101 Phương pháp nghiên cứu trong chăm sóc sức khoẻ 3 Tín dụng (s)

Tổng số giờ

Khoá học chính 24 giờ tín dụng; Lựa chọn nồng độ 12-15 giờ tín dụng; Tổng cộng 36-39 giờ tín dụng

Tuỳ chọn Nồng độ

Giáo dục và Khuyến khích Y tế

 • Lựa chọn NUTR 08103 Luận án (3 giờ tín dụng) và MATH 06101 Thống kê (3 giờ tín dụng) hoặc
 • Một chương trình thực tập NUTR 08101 (6 giờ tín dụng) hoặc CAPS 08105 theo dõi chuyên môn (3 giờ tín dụng)
 • HLTS06101 Khái niệm và Lý thuyết Giáo dục Y tế 3 tín dụng
 • HLTS06102 Truyền thông, Công nghệ và Sức khoẻ cộng đồng 3 tín dụng
 • NUTR06204 Dinh dưỡng Dịch tễ học và Y tế 3 Tín dụng (s)

Dinh dưỡng và Thực hành Hợp nhất

 • NUTR05104 Vi sinh vật trong ruột, dinh dưỡng, và hành vi 3 Tín dụng (s)
 • CAPS08105 Dinh dưỡng Capstone - Theo dõi chuyên nghiệp 3 tín dụng

Khóa học Capstone phải được thực hiện đồng thời với học kỳ 10 của DC hoặc sau khi hoàn thành thành công Trimester 10.

Dinh dưỡng

 • Lựa chọn NUTR 08103 Luận án (3 giờ tín dụng) và MATH 06101 Thống kê hoặc
 • Một chương trình thực tập 08.011 NUTR hoặc CAPS 08105 theo dõi chuyên nghiệp (3 giờ tín dụng)
 • NUTR05103 Dinh Dưỡng và Thể Dục Thể Hình 3 Tín dụng (s)
 • NUTR05104 Vi sinh vật trong ruột, dinh dưỡng, và hành vi 3 Tín dụng (s)
 • NUTR05201 Khảo sát Hệ thống Lương thực Bền vững 3 Tín dụng (s)
 • NUTR06204 Dinh dưỡng Dịch tễ học và Y tế 3 Tín dụng (s)

Thể thao & Thể dục dinh dưỡng

 • Lựa chọn NUTR 08103 Luận án (3 giờ tín dụng) và MATH 06101 Thống kê (3 giờ tín dụng) hoặc
 • Một chương trình thực tập NUTR 08101 (6 giờ tín dụng) hoặc CAPS 08105 theo dõi chuyên môn (3 giờ tín dụng)
 • NUTR05103 Dinh Dưỡng và Thể Dục Thể Hình 3 Tín dụng (s)
 • NUTR05104 Vi sinh vật trong ruột, dinh dưỡng, và hành vi 3 Tín dụng (s)
 • NUTR06101 Đánh giá dinh dưỡng của vận động viên 3 tín dụng
 • PSYH06202 Tâm lý học của vận động viên 3 tín dụng

Các Hạn chế về học tập cho Thạc sĩ Khoa học về Dinh dưỡng và Năng suất của Con người

Sinh viên DC hiện đang theo học chương trình thạc sĩ không được phép theo học các chương trình Thạc sỹ trực tuyến cho các khóa học yêu cầu trong chương trình bằng cấp DC.

Sinh viên được khuyến khích lựa chọn khu vực tập trung càng sớm càng tốt. Khi nồng độ được chọn, học sinh có thể thay đổi nồng độ một lần trong thời gian theo học trong chương trình Nutirtion. Nhiều thay đổi có thể dẫn đến các môn học bổ sung, mất các quỹ tài trợ, và thời gian bổ sung để hoàn thành bằng cấp.

Thạc sĩ Khoa học thời gian để hoàn thành chính sách

 1. Sinh viên có thể bắt đầu học tại ba lần khác nhau mỗi năm (tháng Giêng, Tháng Năm hoặc Tháng Chín).
 2. Học sinh có thể hoàn thành các yêu cầu cần thiết trong ít hơn năm học kỳ, nhưng cần lưu ý rằng một số lớp học có thể không được cung cấp mỗi học kỳ.
 3. Học sinh phải hoàn thành chương trình học trong vòng năm năm dương lịch kể từ ngày ghi danh đầu tiên. Bất kỳ sinh viên nào muốn mở rộng yêu cầu hoàn thành năm năm phải đảm bảo sự chấp thuận của Trưởng khoa của Trường Y khoa.
Cập nhật lần cuối Tháng 8 2017

Giới thiệu về trường

Since 1935, Logan University has remained grounded in chiropractic education, while continuously enriching academic options with degree offerings in health sciences. Logan University graduates employ ... Đọc thêm

Since 1935, Logan University has remained grounded in chiropractic education, while continuously enriching academic options with degree offerings in health sciences. Logan University graduates employ a holistic approach to health and wellness to meet the demand for less-invasive, lower-cost treatments and comprehensive care and lead the integrated health care industry. Đọc ít hơn