Văn bằng Kinesiology (trước đây là Human Kinetics Diploma)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Educating and training more than 20,500 people each year in a diverse array of programs, Okanagan College is the region’s largest higher education institution. Offerings range from bachelor's degrees ... Đọc thêm

Educating and training more than 20,500 people each year in a diverse array of programs, Okanagan College is the region’s largest higher education institution. Offerings range from bachelor's degrees to diplomas, trades, vocational training, professional development, corporate training, and adult basic education, giving students a step up in their careers. Initiatives Growth is inevitable, and we’ve crafted an intentional Strategic Plan to see us to 2020 in the healthiest and most dynamic way possible. With the lives of our students and the community at the forefront of our mission, we recognize the importance of having an inclusive and supportive environment for everyone. Đọc ít hơn
Kelowna
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.