Đọc Mô tả chính thức

Chứng chỉ PG về Y tế Công cộng (Học từ xa)

Khóa học này cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu đa dạng. Khóa học bao gồm việc thúc đẩy sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật; cung cấp và đánh giá điều trị và chăm sóc; và điều tra và kiểm soát các mối đe dọa về môi trường đối với sức khỏe. Sự nhấn mạnh là việc sử dụng, phát triển và đánh giá các mô hình khái niệm, các phương pháp phân tích và các biện pháp can thiệp hiệu quả, thiết thực.

Khóa học dựa trên một loạt các ngành khoa học y tế và xã hội. Đó là tương tác, sử dụng các bài tập xây dựng trên kinh nghiệm cá nhân của người tham gia.

Ứng viên đến từ nguồn gốc đa dạng. Nhiều chuyên gia y tế làm việc ở cấp độ dịch vụ hoặc chính sách, trong khi những người khác muốn có được các kỹ năng y tế công cộng mà họ có thể áp dụng cho công việc của họ trong phát triển, dịch vụ cộng đồng, chính phủ, nghiên cứu hoặc giảng dạy.Mục đích và Mục tiêu

Khóa học này nhằm phát triển:

  • kiến thức và kỹ năng để đóng góp cho sức khỏe của quần thể, cộng đồng và các nhóm thiệt thòi
  • khả năng áp dụng các nguyên tắc cốt lõi của y tế công cộng (thống kê, dịch tễ học, kinh tế y tế và nghiên cứu xã hội) cho các vấn đề sức khỏe thế giới thực
  • hiểu biết sâu hơn về các vấn đề sức khỏe cộng đồng và trình độ học vấn sẽ nâng cao sự phát triển nghề nghiệp của bạn trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe


Cấu trúc khóa học

Khóa học bắt đầu với 4 học phần bắt buộc:

  • Dịch tễ học cơ bản
  • Thống kê cơ bản về y tế và chính sách công
  • Giới thiệu về Kinh tế Y tế
  • Nguyên tắc nghiên cứu xã hội


Sau đây là hai mô-đun bổ sung, được chọn từ danh sách sau:

Các vấn đề về y tế công cộng; Môi trường, Sức khỏe

Để hoàn thành Văn bằng sau đại học, bốn mô-đun tự chọn phải được nghiên cứu. Ít nhất hai trong số này (ba được khuyến nghị), phải được lấy từ danh sách sau đây:

Mô hình phân tích để ra quyết định; Kiểm soát bệnh truyền nhiễm; Phân tích kinh tế cho quản lý

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 31 các khóa học tại London School of Hygiene & Tropical Medicine »

Cập nhật lần cuối June 11, 2018
Khóa học này là Qua mạng
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Deadline
Trường liên hệ
Registration deadline: 30 September for newly registering students.v
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Registration deadline: 30 September for newly registering students.v

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
Registration deadline: 30 September for newly registering students.v
End Date