Các chuyên gia y tế chuyên dụng luôn có nhu cầu. Chương trình Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân của CDI College sẽ giúp bạn đạt được các kỹ năng cốt lõi để hỗ trợ khách hàng trong nhà riêng, cơ sở chăm sóc tại nhà hoặc trung tâm chăm sóc ban ngày dành cho người lớn.

Bạn sẽ học cách thúc đẩy cảm xúc, thể chất và tinh thần của khách hàng cũng như cộng tác với các thành viên khác trong nhóm chăm sóc sức khoẻ mở rộng. Bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để đưa lý thuyết và kỹ năng vào thực tiễn thông qua các vị trí thực tập nhiều lần.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sự nghiệp có ý nghĩa cho phép bạn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người trong cộng đồng của bạn, chương trình Personal Support Worker dành cho bạn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 18 các khóa học tại CDI College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
100 giờ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date