Mục tiêu của Trường Y

tích cực tham gia vào sự hình thành của công dân đạo đức cam kết với xã hội xung quanh họ, cung cấp cho họ những cơ hội để phát triển kỹ năng và kết hợp các thái độ cho phép họ thực hiện các nghiệp vụ y tế, có khả năng tăng cường sức khỏe, phát triển hành động phòng ngừa, hành động hoặc trong phần vật chất và tinh thần của cá nhân, hiểu biết nó như một toàn thể, và cũng cam kết sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội và hành chính liên quan đến họ. Bác sĩ có thẩm quyền hành động chữa bệnh, công nhận và điều trị các bệnh phổ biến nhất trong các lĩnh vực nhi khoa, sản khoa, phụ khoa, phẫu thuật và nội khoa, không bỏ qua, tuy nhiên, để trau dồi trong các lĩnh vực khác của kiến ​​thức y tế, thức tỉnh sự cần thiết của một tìm kiếm liên tục để kiến ​​thức vượt ra ngoài giới hạn của giáo dục hàn lâm.

Trong hai loạt đầu tiên được dạy các môn cơ bản, nền tảng cần thiết cho đào tạo nghề. Trong nhóm 36 sinh viên tại hầu hết cho các lớp thực tiễn liên quan đến các phòng thí nghiệm lớn với. Các dịch vụ cho cộng đồng đầu chèn sinh viên y khoa trong chuyên nghiệp năng động, luôn luôn được hướng dẫn bởi một giáo viên. Từ lớp 3, sinh viên đi đến ngoại trú và dịch vụ y tế nội trú, nơi sự cùng tồn tại với các chuyên gia có trình độ cao nhất, đảm bảo môi trường thuận lợi cho việc học tập. Các hoạt động nghiên cứu vốn có trong hành nghề y đã nhận được những tiến bộ liên tục.

Cấu trúc hỗ trợ bao gồm một thư viện, phòng máy tính, phòng phẫu thuật thực nghiệm, phòng thí nghiệm giải phẫu học, tài nguyên nghe nhìn trung ương và thỏa thuận với các bệnh viện có uy tín, và phòng khám và bệnh viện chăm sóc cộng đồng.

Thời gian

6 năm - toàn thời gian.

giấy phép

Bác sĩ.

thị trường lao động

phòng khám tư nhân, bệnh viện công và tư nhân; Bài viết và các trung tâm y tế; Các doanh nghiệp (y học máy tính để bàn); Các phòng thí nghiệm, ngành công nghiệp dược phẩm; nghiên cứu; Giáo sư Đại học.

Các phòng thí nghiệm

  • Anatomy phòng
  • Phòng thí nghiệm Sinh học
  • Phòng thí nghiệm hóa sinh
  • phòng Dược
  • Vi sinh vật và phòng Ký sinh trùng
  • phòng mô học
  • phòng Kỹ thuật phẫu thuật
  • Trường Bệnh viện Phòng thí nghiệm
  • máy tính Labs
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)
Khóa học này là ở trường
Duration
6 - 5 học kỳ
Toàn thời gian
Price
6,600 BRL