Y học

Chung

Chương trình mô tả

y học

Mỹ Latinh đã trải qua từ những năm 1990, một phong trào rộng lớn cho sự hình thành của quan trọng y tế, sáng tạo, có trách nhiệm, đạo đức và nhân đạo hơn.

Nhận thức được điều này, San Francisco nhằm nhập vào thị trường lao động, các chuyên gia lành nghề, xác định giá trị các khóa học mở rộng trường đại học cho phép sự hình thành của các nhà nghiên cứu tập trung vào sự phát triển của một nhu cầu chính sách y tế đầy đủ của đất nước.

Sự pha trộn đề xuất cho tương lai là để cung cấp các dịch vụ cơ bản, nhưng là nhận thức được khả năng giải quyết vấn đề sức khỏe một cách hiệu quả phức tạp.

Đối với một số thời gian, Đại học đã được đào tạo các chuyên gia trong bốn khu vực chính của Residency - y tế, phẫu thuật, nhi và phụ khoa-sản khoa - làm việc với các nhóm đa ngành với các chuyên gia được đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực hành, đủ điều kiện và đào tạo sinh viên với đạo đức, xã hội và con người nguyên tắc.

thông tin chung

THỜI GIAN mười hai nửa. Giờ Tổng: 8584 giờ. PERIOD: ban ngày.

đồng ruộng

Các bác sĩ, ngoài việc cống hiến mình để giảng dạy và nghiên cứu, có thể làm việc trong thực tế tư nhân, các hiệp định, hợp tác xã y tế và các tổ chức công cộng. Một lựa chọn khác là Chương trình Sức khỏe Gia đình, PSF, thay thế mô hình truyền thống chăm sóc, trong đó chữa bệnh được thực hiện tại bệnh viện, mô hình tập trung vào gia đình môi trường vật lý và xã hội.

hoạt động bổ sung

Trong trường y khoa, sinh viên phải hoàn thành 120 giờ hoạt động học thuật-khoa học-văn hóa trong suốt khóa học, chia thành bốn hoặc nhiều loại hoạt động bổ sung được công nhận bởi Quy chế.

Ngoài các sự kiện cụ thể bằng cách trình tổ chức, học sinh có một mảng rộng các hoạt động phụ thuộc vào xác nhận giờ vào các hoạt động làm giàu tại Campus của Bragança Paulista và các trường khác thuộc Đại học San Francisco. hoạt động đối ngoại, với điều kiện họ đáp ứng các quy định, họ cũng được khuyến khích.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Na Universidade São Francisco (USF), o aluno conta com a tradição de uma instituição sólida no mercado educacional. São mais de 39 anos de atuação e 80 mil alunos formados. Presente nas cidades de Bra ... Đọc thêm

Na Universidade São Francisco (USF), o aluno conta com a tradição de uma instituição sólida no mercado educacional. São mais de 39 anos de atuação e 80 mil alunos formados. Presente nas cidades de Bragança Paulista, Campinas (Unidades Swift e Cambuí), Itatiba e São Paulo, oferta mais de 30 cursos de graduação, 10 de pós-graduação, incluindo três programas de Mestrado e Doutorado. Đọc ít hơn