Keystone logo

6 Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Khoa học dược phẩm An toàn thuốc 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Dược học
  • Khoa học dược phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Chăm sóc sức khỏe Các chương trình trong Chăm sóc y tế Dược học Khoa học dược phẩm An toàn thuốc

Các chương trình an toàn thuốc có thể dạy học sinh cách xác định xem thuốc có an toàn cho người tiêu dùng hay không. Các khóa học dựa trên cơ sở khoa học và có thể giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghiên cứu mạnh mẽ cần thiết cho công việc trong lĩnh vực này.