Tìm kiếm Các Chương trình Cao đẳng Khoa học Tự nhiên về Thuốc thú y ở Mỹ 2022/2023

Tổng quat

Một Associate of Science là một mức độ mà có thể kiếm được trong khoảng hai năm học toàn thời gian. AS độ tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức căn bản cần thiết để nhập lực lượng lao động sau khi tốt nghiệp hoặc chuyển sang một trường cao đẳng bốn năm đại học.

Từ loài bò sát đến chim và động vật có vú, bác sĩ thú y có thể là những người hiểu cách xử lý đ...

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Chăm sóc y tế
 • Thuốc thú y
 • Associate of Science
 • Hoa Kỳ
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập