Keystone logo

1 Cao đẳng Khoa học Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe tương cận Hỗ trợ y tế Trợ lý phẫu thuật 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cao đẳng Khoa học
  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe tương cận
  • Hỗ trợ y tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cao đẳng Khoa học Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm sóc sức khỏe tương cận Hỗ trợ y tế Trợ lý phẫu thuật

Một Associate of Science là một mức độ hai năm đó là lý tưởng cho các học giả người muốn tiếp tục giáo dục của họ và theo đuổi bằng cử nhân hoặc thạc sĩ trong tương lai. Học sinh có thể kiếm được một AS cả trực tiếp hoặc trực tuyến tại một trường cao đẳng cộng đồng, trường kỹ thuật hoặc đại học.