Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Cử nhân Các chương trình trong Vật lý trị liệu trong Brasil 2023

2 Cử nhân Các chương trình trong Vật lý trị liệu trong Brasil 2023

Tổng quat

Các khóa học hoạt động thể dục thể thao mở ra cánh cửa cho sự nghiệp như một giáo viên, huấn luyện viên thể dục hoặc người phục hồi chức năng. Học sinh có thể tìm hiểu về cách an toàn nhất để hướng dẫn các cá nhân trong khi luyện tập thường xuyên trong khi làm việc để tăng sức mạnh, tăng nhịp tim và cải thiện sự linh hoạt.

Brazil cung cấp một nền giáo dục cao hơn đó là một phần tài trợ cho những sinh viên muốn theo đuổi giáo dục tiên tiến. Họ phải có độ tuổi từ 18 đến 35 năm. Hệ thống giáo dục đại học này cho phép sinh viên học các kỹ năng thực tế cho phép họ đối mặt với những thách thức của thế kỷ 21.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • Brasil
  • Chăm sóc y tế
  • Vật lý trị liệu
  • Vật lý trị liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan