Keystone logo

17 Cử nhân Các chương trình trong Y tế công cộng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cử nhân
  • Chăm sóc y tế
  • Chăm sóc sức khỏe toàn cầu
  • Y tế công cộng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (17)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cử nhân Các chương trình trong Y tế công cộng

Chương trình cấp bằng cử nhân cho sinh viên cơ hội làm quen với những điều cơ bản của một khu vực cụ thể của nghiên cứu. Trong hầu hết các trường hợp, các chương trình mất bốn năm để hoàn thành, và sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng kiến ​​thức của mình để nhập vào lực lượng lao động hoặc như một bước đệm để một chương trình sau đại học.

Chỉ cần một cử nhân Y tế công cộng là gì? Tùy chọn mức độ này là sự lựa chọn lý tưởng cho những người quan tâm đến các cơ hội nghiên cứu và nghề nghiệp nhiều có sẵn trong các lĩnh vực y tế công cộng. Lớp học thường liên lạc trên các nguyên tắc cơ bản của xã hội học, tâm lý học, tin học y tế và vi sinh. Ngoài ra còn có các chương trình bao gồm một thực tập lĩnh vực y tế công cộng là một trải nghiệm đỉnh cao cho sinh viên, và điều này có thể đòi hỏi một danh mục đầu tư điện tử và trình bày.

Ưu điểm của ghi danh trong chương trình văn bằng cử nhân y tế công cộng của bao gồm việc chuẩn bị cho một sự nghiệp trong các cơ quan chính phủ y tế, các cơ quan dựa vào cộng đồng, các cơ quan giáo dục và các dịch vụ chăm sóc y tế. Bên cạnh vòng loại cho các vị trí entry-level, một mức độ có thể là công cụ để tăng thu nhập tiềm năng của nhân viên.

Những trường hợp đó thường ảnh hưởng đến chi phí tổng thể của chương trình đại học bao gồm xem một học sinh đang học tại một trường học địa phương hoặc một đặt ở nước ngoài, chiều dài tổng thể của chương trình và các chi phí cần thiết tài liệu học. Nó là tốt nhất để tiếp cận với các văn phòng tuyển sinh của trường để có thêm các thông tin cập nhật nhất về học phí, lệ phí và các cơ hội hỗ trợ tài chính.

Nghề nghiệp phổ biến thường có sẵn cho những người có bằng Cử nhân Y tế công cộng bao gồm kỹ sư y tế công cộng, quản trị trung tâm y tế, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường liên bang / tiểu bang.Một cá nhân cũng có thể được hấp dẫn ở ý tưởng làm việc như giám đốc một tổ chức phi chính phủ (NGO), một công việc mà đòi hỏi phải giám sát quản lý và sức khỏe của một tổ chức.

Khám phá những cơ hội vô tận có sẵn cho những người có trình độ đại học y tế công cộng. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.