Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Áo 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Áo. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Áo. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Áo và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Áo và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Áo: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Áo

Địa điểm
Áo
The University of Applied Sciences Upper Austria is the largest university of applied sciences in Austria and is an integral part of the tertiary educ...
In world-wide competition with comparable institutions, Graz University of Technology pursues top teaching and research in the fields of science and e...
Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime...
IMC University of Applied Sciences Krems (IMC Krems) is widely regarded as Austria’s most modern and international university of applied sciences. The...
Die fh gesundheit schafft und vermittelt Wissen im Gesundheitsbereich auf Hochschulniveau. Dabei gelingt es der fh gesundheit, den Versorgungsauftrag ...
The University aims to play a groundbreaking role in the advancement of health-related science and technology, focusing on four areas of study: health...