Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Feldkirch, Áo 2020/2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Feldkirch. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Feldkirch đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Feldkirch. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Feldkirch đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Since its inception, the FH Kärnten has developed into a unique educational institution in Carinthia. Due to the constant further development of the study programs of the University of Applied Science ... Đọc thêm

Since its inception, the FH Kärnten has developed into a unique educational institution in Carinthia. Due to the constant further development of the study programs of the University of Applied Sciences Carinthia and intensive cooperation with industry and science, FH students are sure to have a future-oriented education on the pulse of the time. Đọc ít hơn
Feldkirch , Klagenfurt , Dân làng , Spittal an der Drau + 3 Hơn Ít hơn