Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Genoa, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Genoa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Genoa đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Genoa

Địa điểm
Ý
Genoa
LỊCH SỬNăm 1471 nhờ một Bull of Pope Sixtus IV, Cộng hòa Genova có thể trao bằng. Năm 1670, Đại học Dòng Tên được thành lập và trực thuộc Đế quốc Pháp...