Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Novara, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Novara. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Novara đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Novara

Địa điểm
Ý
Novara
Chúng ta là aiUPO ( www.uniupo.it ) là một trường đại học công lập có 15.000 sinh viên, 400 giáo sư / nhà nghiên cứu và 300 nhân viên hành chính và hỗ...