Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Parma, Ý 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Parma. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Parma đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Parma. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Parma đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public.

The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organizational, and accountancy autonomy, providing services to the general public. Đọc ít hơn