Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Parma, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Parma. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Parma đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Parma

Địa điểm
Ý
Parma
The University of Parma is a State University. As such, it is self-governing and has administrative, organisational, and accountancy autonomy, providi...