Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Parma, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Parma. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Parma đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Parma

Địa điểm
Ý
Parma
Các Đại học Parma là một trường đại học bang. Như vậy, nó là tự trị và có hành chính, tổ chức, và kế toán tự chủ, cung cấp dịch vụ cho công chúng nói ...