Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Pavia, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pavia. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pavia đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Pavia

Địa điểm
Ý
Pavia
The University of Pavia is one of the world’s oldest academic institutions: it was founded in 1361 and until the 20th century it was the only universi...