Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Piacenza, Ý 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Piacenza. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Piacenza đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Piacenza. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Piacenza đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Politecnico di Milano is a technical university located in the heart of the most productive region in Italy. The university is a point of reference in Italy and internationally as far as the Architect ... Đọc thêm

Politecnico di Milano is a technical university located in the heart of the most productive region in Italy. The university is a point of reference in Italy and internationally as far as the Architecture, Design and Engineering fields are concerned. Programmes are available in English. Đọc ít hơn
Milan , Como , Lcco , Cremona , Piacenza , Thần chú , Milan + 6 Hơn Ít hơn