Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Rimini, Ý 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Rimini. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Rimini đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Rimini

Địa điểm
Ý
Rimini
The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwine...