Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Gera, Đức 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Gera. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gera đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Gera. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Gera đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Unsere Hochschule ist mit über 900 Studierenden in 12 Bachelor- und Masterstudiengängen die einzige private, staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditierte Hochschule im Fr ... Đọc thêm

Unsere Hochschule ist mit über 900 Studierenden in 12 Bachelor- und Masterstudiengängen die einzige private, staatlich anerkannte und vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditierte Hochschule im Freistaat Thüringen. Đọc ít hơn
Gera , Bon , Stuttgart , Heidelberg , Karlsruhe , Düsseldorf + 5 Hơn Ít hơn