Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Giessen, Đức 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Giessen. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Giessen đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Giessen

Địa điểm
Đức
Giessen
Đại học Justus-Liebig đã tổ chức lễ kỷ niệm 400 năm vào năm 2007. Trường đã lấy những lễ kỷ niệm này làm cơ hội để nhấn mạnh hồ sơ chủ đề cá nhân, thể...