Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Jeddah, Ả Rập Saudi 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Jeddah. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Jeddah đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Jeddah

Địa điểm
Ả Rập Saudi
Jeddah
Located in the heart of the metropolitan city of Jeddah, Dar Al-Hekma is one of Saudi Arabia's leading teaching and research universities for young wo...