Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ấn Độ 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Ấn Độ. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ấn Độ. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Ấn Độ và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Ấn Độ và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Ấn Độ: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Ấn Độ

Địa điểm
Ấn Độ
Established in 1819, ESCP Europe is the oldest business school in the world. Its mission is to develop the next generation of transnational business l...
The Kalinga University, a premier institution of teaching and research in the country, is established under Chhattisgarh Private Universities (Establi...
The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwine...
Dayananda Sagar Institutions founded in the 60s by one such visionary, late Sri Dayananda Sagar committed to take knowledge to the people, transforms ...
Sharda University is established through UP State Act in 2009 and approved by University Grants Commission of India (UGC). It is situated in Greater N...
Viện Y tế công cộng Châu Á là lần đầu tiên của trung tâm loại hình này cho nghiên cứu y tế công cộng và đào tạo trong tình trạng Odisha, một bang ở bờ...