Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ai-len 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Ireland. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Ireland. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Ireland và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Ireland và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Ireland: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

11 Kết quả trong Ireland

Địa điểm
Ireland
RCSI has been developing leaders in medicine and healthcare since its foundation in 1784.
Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime...
For over 400 years, the commitment to provide a superior education has seen Trinity College Dublin gain a well-deserved reputation as one of the world...
When Hermann Keppler started his clinic as a Homeopath, he soon came to find that he did not have the knowledge to help every single client. After fur...
Shaw Academy is the largest live online educator in the world, where you learn practical skills that transform your life and those around you!
At the College of e-Learning, we offer the same City Colleges courses but in an online format. Students enjoy the benefits of world class online resou...
ALISON is a for-profit social enterprise that believes in two things: that everyone has a right to an education and that education should be free.
St. Angela’s College, Sligo, a College of the National University of Ireland, Galway, is a provider of University-level education and research in the...
Mater Dei Institute of Education is a foundation of the Archdiocese of Dublin, a College of Dublin City University and a designated higher education i...
Trinity College Dublin, the University of Dublin, founded in 1592, is Ireland’s premiere university and consistently ranks as one of the worlds’ most ...
With over 16,000 students and more than 2,200 staff, National University of Ireland Galway (NUI Galway) has a distinguished reputation for teaching an...