Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Galway, Ireland 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Galway. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Galway đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Galway

Địa điểm
Ireland
Galway
Hermann Keppler ND - Hiệu trưởng CNMHermann Keppler, người sáng lập và Hiệu trưởng của CNM, có hơn 30 năm kinh nghiệm làm Naturopath thực hành. Trong ...
Sứ mệnh của chúng tôi ALISON là một phi lợi nhuận doanh nghiệp xã hội tin tưởng vào hai điều: rằng mọi người đều có quyền được học hành và giáo dục mà...
Với hơn 16.000 sinh viên và hơn 2.200 nhân viên nhiều hơn, Đại học Quốc gia Ireland Galway (Núi Galway) có một danh tiếng tốt cho giảng dạy và nghiên ...