BCNH UK College Of Nutrition And Health

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tất cả các khóa học BCNH được thiết kế với sự linh hoạt trong tâm trí. Hầu hết sinh viên của chúng tôi hoàn thành việc học của họ cùng với công việc hoặc cam kết với gia đình. Do đó, chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để giúp đảm bảo sinh viên của chúng tôi có thể học tập vào thời gian thuận tiện cho họ. Tuy nhiên, có thể hoàn thành phần lớn Chứng chỉ với tư cách là người học trực tuyến, vì tất cả các buổi học đều được phát trực tiếp và ghi lại.

Địa điểm

Trực tuyến Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Address
116 -118 Finchley Road
London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn