Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Antigua và Barbuda 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Antigua và Barbuda . Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Antigua và Barbuda . Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Antigua và Barbuda và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Antigua và Barbuda và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Antigua và Barbuda : điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Antigua và Barbuda

Địa điểm
Antigua và Barbuda
Đại học Y khoa của Đại học Hoa Kỳ (AUA) là một tổ chức dành để tạo ra các thế hệ bác sĩ tương lai phục vụ cộng đồng mà họ đại diện. Những cộng đồng ...
Được thành lập vào năm 1982, Đại học Khoa học Y tế Antigua (UHSA) nằm trong Dowhill, Piccadilly Antigua là một tổ chức học tập xuất sắc dành riêng cho...