Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Antigua, Antigua và Barbuda 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Saint John's. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Saint John's đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Saint John's

Địa điểm
Antigua và Barbuda
Saint John's
American University of Antigua (AUA) College of Medicine is an institution dedicated to creating future generations of physicians that serve the commu...
Founded in 1982, the University of Health Sciences Antigua (UHSA) located in Dowhill, Piccadilly Antigua is an outstanding academic institution dedica...