Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Baku, Azerbaijan 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Baku. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Baku đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Baku

Địa điểm
Azerbaijan
Baku
Azerbaijan Medical University (AMU) founded in 1930, is one of the largest and most prestigious higher educational establishments in the country.